Orta Seviye

Ruhsal Gerçekler Kursu, Gerçeklere Giriş, Tanrı Vardır ve Asli Günah olmak üzere üç bölümden oluşur ve yaşamın anlamını, Tanrı’nın varlığını ve onun insanlıkla iletişiminin doğasını derinlemesine incelemeyi amaçlar.

Hristiyanlığın temelini oluşturan on iki gerçeği anlamaya yönelik, Tanrı’nın gerçek doğasını ve insanlıkla olan ilişkisini anlama çabası içerisine gireriz.

Tanrı’nın varlığına dair kanıtlar üzerine düşünmek, kimliğimizi keşfetmek ve Tanrı’nın ilişkisel imajını yaşamımızda nasıl yansıtabileceğimizi öğrenmek, kursun bu bölümünü zenginleştirir.

Kutsal metinlerin güvenilirliği, Tanrı’nın insanlıkla nasıl iletişim kurduğu ve bu iletişimin nasıl korunduğu üzerine derinlemesine bir inceleme yapılır. Tanrı’nın sevgisini ve korumasını her gün yaşamımızda nasıl hissedebileceğimizi keşfetmekle ve de dünyadaki günah sorununun sosyolojik, ekonomik veya entelektüel bir sorundan ziyade ruhsal veya yürekle ilgili bir sorunduru irdeleyerek kurs son bulur.

Bu Kurs toplam 14 dersten oluşur.

Bu kurs; Neden müjdeleme yaparız, bir müjdecinin özellikleri nelerdir ve Yüce Görevin incelenmesi gibi konuları kapsar .

Müjdeleme yapmak İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını duyurmayla ilgiliyken, öğretileri paylaşmak İsa Mesih’in sözlerine yakışır şekilde nasıl bu yolda yürümemiz gerektiğiyle ilgilidir.

Aynı zamanda öğrencilik kavramı; öğrenci yetiştirmenin ilkeleri, Kutsal Kitap’taki temeller, öğrencilik becerileri ve ilişkilerin önemi üzerine odaklanırken Rab’bin eli olarak hizmet etmeyi ve yeni öğrencilerin nasıl yetiştirileceğini ele alır.

Öğrendiklerini çevresiyle paylaşmaya ve Mesih İsa’ya davet etme konusunda teşvik eder.

Müjdenin güçlü mesajını etkin bir şekilde yaymanın yöntemlerini keşfetmenize ve mentorluk yapmanın inceliklerini öğrenmenize olanak tanır.

Bu Kurs toplam 14 dersten oluşur.


Ruhsal Gerçekler Kursu

Gerçeği bilmek ve gerçeğin bir temsili olmak, doğal olarak bu gerçeği yaşamaya yol açar. Mesih İsa’nın öğrencisi Yuhanna şöyle dedi: “Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz” (1. Yuhanna 3:18-19).

Ruhsal Çoğalma Kursu

Pavlus, Timoteos’a yazdığı mektupta, ruhsal çoğalma rehberini açıklar ve şöyle der, “Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.” 2. Timoteos 2:1-2

Keşfedenlerin Mutlu Hikayeleri

Scroll to Top