İleri Seviye

Bu kapsamlı kurs, modern dünyada Hristiyan inancını paylaşmanın inceliklerini üç ana modülde öğretir.

  1. Başarılı Müjdelemenin Temelleri: İnisiyatif alma, Kutsal Kitap’a sadık kalma ve Kutsal Ruh’un gücüne güvenme.
  2. Etkili Müjdeleme Stratejileri: Anlaşılır iletişim, ihtiyaçlara odaklanma ve insanları karar vermeye yönlendirme teknikleri.
  3. Online Müjdeleme: İnternetin gücünden yararlanma, sosyal medya kullanımı ve dijital platformlarda güvenli ve etkili iletişim.

Bu kurs, hem yüz yüze hem de dijital ortamlarda inancınızı paylaşma konusunda size pratik beceriler ve özgüven kazandıracaktır. İster yeni başlayan, ister deneyimli bir imanlı olun, müjdeleme yeteneklerinizi geliştirmek için idealdir.

Bu Kurs toplam 11 dersten oluşur.

Anladım. İşte maddeler olmadan daha kısa bir özet:

Bu kurs, Hristiyan inancının temel öğretilerini ele alıyor. Mesih’e güvenmenin sonsuz kurtuluş sağladığını, Tanrı’nın doğası ve vahyi üzerinde duruluyor.

İsa Mesih’in kimliği ve Tanrılığı inceleniyor. Tanrı’nın insanları koşulsuz kabulü ve bunun ilişkisel etkileri ele alınıyor.

Ayrıca, bu kabulü başkalarına yansıtmanın önemi vurgulanıyor. Son olarak, Mesih’in çarmıhtaki kurbanının kurtarıcı etkisi açıklanıyor. Kurs boyunca, bu öğretilerin günlük yaşamdaki pratik uygulamaları da işleniyor.

Bu Kurs toplam 6 dersten oluşur.


İleri Ruhsal Gerçekler Kursu

Sonsuz, kişisel bir Tanrı’nın var olduğu gerçeğine ve bu gerçeğe güvenle inanmamızı sağlayacak yeterli kanıt olduğuna inanıyoruz. Tanrı’nın varlığı bizim için özellikle önemlidir, çünkü biz O’nun benzerliğinde yaratıldık. Bu benzerlik bize sevgi dolu ilişkiler kurabilme kapasitesi sağlar.

İleri Ruhsal Çoğalma Kursu

Mentorluk, yeni imanlıların çoğalan öğrenciler olmalarına yardım eder ve onların da başkalarına mentorluk edebilecek birer lider olmalarına olanak sağlar. İsa Mesih’le ilişki kurmak, yeni bir imanlının İsa Mesih’te olgunlaşmasına yardım etmenin tek yoludur

Keşfedenlerin Mutlu Hikayeleri

Scroll to Top