Tanrı ile Nasıl Güçlü Bir İlişki Kurulur?

İlişki ve dostluk gerçekten de birbirini tamamlayan iki unsurdur. Temelde ilişki vardır, onu takip edense dostluktur.

Biyolojik baba-oğul ilişkisi, Rab’le olan ruhsal ilişkimize büyük ölçüde benzer. O bizim babamız ve biz O’nun çocuklarıyız dır.

Bir babayla oğlu arasında biyolojik bir ilişki vardır. Oğul, babası için kabul edilemez bir eylemde bulunduğunda; baba, baba olmaktan vazgeçmez.

Ancak bu, aralarındaki dostluk ilişkisini etkiler.Bu ilişki her zaman oradadır ve oğlun davranışından bağımsız olarak devam eder.

Bu, Rab’le olan ilişkimize ve birlikteliğimize çok benzemektedir. Rab İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz gün, O sizin Babanız olur ve siz de O’nun çocuğu olursunuz, “Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Rab’bin çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:11-12)

Göksel Babamızla ilişkimiz bitmez ama günah işlediğimizde aramızdaki dostluk incinir ve O’nunla olan iletişimimiz bozulabilir. Yine de O’nun çocukları olarak kalırız, hiçbir günah bizi O’ndan ayıramaz ya da O’nun bize duyduğu baba sevgisini kaybetmemize neden olamaz.

Rab’le güçlü bir dostluk ilişkisi sürdürmek için iki temel şeyin mevcut olması gerekir:

1. Rab Tanrı ile vakit geçirmek : 

Suyun kıyısına dikilmiş, yaprağı solmayan bir ağaç gibi olmak için gece gündüz Rab’bin sözünü okuyarak ve inceleyerek zaman geçirin. Ayrıca dua edin ve duanızda Rab’le konuşun; O’nun sözünü dua olarak okuyun ve O’nun Sözü’yle O’na dua edin.

2. Diğer imanlılar ile vakit geçirmek:

Rab’le olan dostluğunuzun büyümesini sürdürmek için O’nun çocuklarıyla da dost olmalısınız. Kömürleri  bile bir araya getirdiğinizde daha parlak yanma eğilimi gösterirler. Kilisede, Kutsal Kitap çalışmalarında veya online buluşmalarda ruhsal sohbetlere katılarak diğer imanlılarla paydaşlığınızı arttırın.

Uygulama: 

– Dua ederek ve Kutsal Kitap’ı okuyarak Rab’le konuşmak için günlük bir zaman belirleyin.

– Ruhsal mentor olabilecek birini seçin.

– Yüz yüze veya online olarak tanışmak için bir grup insan seçin, böylece İsa Mesih’in bedeninin üyeleri olarak her gün birlikte büyüyebilirsiniz. Takip eden ilk görüşmede, Rab’le ilişkinizi oluşturan günahları itiraf etmek  ve tövbenin önemini, İsa Mesih’i hayatınızın kişisel Kurtarıcısı olarak nasıl kabul ettiğinizi paylaşın.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top