O’nun Sevgisini ve Bağışlamasını Nasıl Deneyimlersiniz?

Her imanlının Rab’bin sevgisini ve bağışlamasını her gün hissetmesi gerekir. Rab’bin sizi sevdiği ve tüm günahlarınızı affettiği doğrudur, ancak buradaki soru şudur: “Bu sevgi ve bağışlanmadan keyif alıyor musunuz?”

Bu dünyada üç tip insan vardır:

1. Doğal İnsan

Bu insan Rab’den uzakta ve hala günah içinde yaşar. Rab İsa Mesih’i hayatının kişisel Kurtarıcısı olarak kabul etmemiştir. Birinci Korintliler’de şöyle der, “Doğal kişi, Rab’bin Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.” (1. Korintliler 2:14). 

2. Bedensel İmanlı 

Pavlus şöyle der, “Ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla, İsa Mesih’te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?” (1. Korintliler 3:1-3

Bunlar, İsa Mesih’i kabul etmiş ama yine de Kutsal Ruh’la dolu bir hayat yaşamayan bedensel imanlı nitelikleridir.

3. Ruhsal İmanlı

Pavlus şöyle der, “Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse O’nun hakkında yargı yürütemez.” (1. Korintliler 2:15

Bu sözler, Rab’bin sevgisini ve bağışlamasını deneyimleyen ve Kutsal Ruh’la dolu bir hayat yaşayan ruhsal imanlılara atıfta bulunur.

Burada sorulması gereken soru şudur, “Rab’den uzak olan doğal bir insandan, Kutsal Ruh’la dolu olan ruhsal bir imanlıya nasıl dönüşebilirim?”

Bu şu yollarla olabilir: 

1. Günahlarınızı itiraf ederek ve İsa Mesih’in çarmıhta sizin için öldüğünü kabul ederek. Rab’be gönülden dua edin ve Kutsal Ruh’tan içinizde yaşamasını isteyin.

Dilerseniz şu duayı edebilirsiniz: “Rab İsa Mesih, sana ihtiyacım var. Eskiden hayatımın efendisiydim. Sana karşı günah işlerdim. Günahlarım için çarmıhta öldüğün için teşekkür ederim. Şimdi sana kalbimi açıyorum ve seni Rab’bim, Efendim ve kişisel Kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Hayatımın kontrolünü eline al ve beni Senin isteğini yerine getiren birine dönüştür. Âmin!”

İsa Mesih’ten Rab’bin Sözü’ne ve vaatlerine güvenerek gelip Kurtarıcınız olmasını dilediyseniz, Rab gerçekten kalbinizde yaşamaya başladı ve siz de O’nun çocuğu oldunuz demektir. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Rab’bin çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12)

Bir diğer soru da şudur: “Bedensel imanlıdan ruhsal imanlıya nasıl dönüşebilirsiniz?”

Rab’bin sevgisini ve bağışlamasını deneyimlediğinizde, yaşamın yeniliğinde yürüdüğünüzde ve Kutsal Ruh’la dolduğunuzda bu dönüşüm gerçekleşir.

Basitçe söylemek gerekirse, bu dönüşüm “Ruhsal Solunum” yoluyla mümkündür. 

Ruhsal nefes almak: 

Hayatınızı Kutsal Ruh’la doldurmak için Rab’bi yeniden çağırın. Bu, Kutsal Ruh’u hayatınıza sıfırdan davet etmek demek değildir, çünkü Rab İsa Mesih’i kabul ettiğiniz anda Kutsal Ruh içinizde yaşamaya başlamıştır. Yine de her zaman Kutsal Ruh’la dolmayı isteyin, çünkü Kutsal Ruh ile dolma deneyimi yenilenebilir ve süreklidir. Yani ne zaman isterseniz yeniden Kutsal Ruh’la dolabilirsiniz.

Ruhsal nefes vermek: 

Günahlarınızı itiraf etmektir, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Rab günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” (1. Yuhanna 1:9)

Uygulama

– Henüz Tanrı’nın çocuğu olmadığınızı düşünüyorsanız, İsa Mesih’in sizi günahlarınızdan kurtarmak için hayatınıza gelmesi için dua edin. Böylece yeni bir yolculuğa çıkıp O’nun oğlu ya da kızı olabilirsiniz.

–  Eğer Rab’bin zaferiyle dolu bir hayat yaşamadığınızı düşünüyorsanız, günahlarınızı Rab’be itiraf ettikten sonra ruhsal nefes alma ve verme alıştırması yapabilir ve Kutsal Ruh’la yeniden dolabilirsiniz.

– Henüz itiraf etmediğiniz günahların bir listesini yapın. Söz veren Rab’bin sadakatine güvenerek dua edin. O zaman hayatınızda Rab’bin sevgisini ve bağışlamasını deneyimleyebilirsiniz.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top