Öğrenciliğin Anlamı

Ruhsal çoğalma ve büyüme.

Rab İsa Mesih’in yeryüzündeki hayatı boyunca yaptığı şey buydu. Hayatını, eğittiği ve yaşama kattığı on iki öğrenciye adadı.

Kutsal Kitap, Rab’bin öğrencilerinin dünyayı altını üstüne getirdiğini söylüyor. Bu, İsa Mesih’in hayatını onlara adamasının sonucuydu.

Pavlus’un Timoteos’a yazdığı İkinci Mektubu’nda Kutsal Kitap’taki giderek artan öğrencilik örneklerini görürüz: “Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.” (2. Timoteos 2:2).

Bu bölümde şunu görüyoruz:

 1. İşittiğin sözleri: Bireye odaklanmayı ve Pavlus’un öğrencisi Timoteos’la ilgilenmesini ifade eder.
 2. Benden (kişisel bir ilişki): Kişisel ilişkiye ve öğretmenle öğrencisi arasındaki karşılıklı güvene bir vurgu yapar.
 3. Emanet et (güven): Pavlus işittiği sözleri Timoteos’a emanet etmiştir ve onun da öğrendiklerini başkalarına emanet etmesini ister.
 4. Güvenilir kişilere: Çoğalan öğrencilerin önemli bir özelliği sadakattir.
 5. Başkalarına da öğretmeye: Öğrencilik burada başlar.

Güvenilir Kişilerin Özellikleri:

 1. Hayat amacının, Rab’bin amacıyla aynı olması yani, diğer ruhları kazanmak için çabalamak
 2. Bedelini ödemeye hazır olmak
 3. Rab’bin Sözü’nü sevmek
 4. Hizmetkâr yüreğine sahip olmak
 5. Fiziksel gücüne güvenmemek
 6. Topluluk ruhuna sahip olmak
 7. İnsanları sevmek
 8. Affetmek; acıya yenik düşmesine izin vermemek
 9. Hayatı organize ve kontrol etmek

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top