Nasıl Rab’bin Eli Olursunuz?

Bu bölüme başlarken, bir önceki bölümde bahsedilen çoğalan öğrenci tanımını gözden geçirelim.

Çoğalan Öğrenci: Kazanma, bina etme ve öğrenci yetiştirme arzusuyla İsa Mesih’in sevgisini başkalarıyla paylaşan inanlıdır, yeni öğrenciler de sırayla başkalarını bulur ve onlara öğretir.

Öğrencilik, İsa Mesih’le sağlıklı bir ilişki kurmayla başlar. Kalbiniz tamamen Yüce Rab’be adanmış olmalıdır. Müjde’yi paylaşırken, İsa Mesih örneğini takip edebilirsiniz. Mesih İsa yeryüzündeyken Samiriyeli kadına, Nikodim’e, Matta’ya, Zakkay’a ve diğer insanlara müjdeleme yapmıştır.

Bir öğrenci, İsa Mesih’in Söz’ünü paylaştığı kişilerle kişisel bir ilişki kurmaya odaklanmalıdır. İsa Mesih’in Samiriyeli kadınla müjdeyi paylaşma biçiminden sekiz ders çıkarılabilir:

  1. İsa Mesih Samiriyeli kadından bir iyilik ister: Ona: “Bana su ver, içeyim.” der. Birçok insan başkalarına hizmet etmekten keyif alır.
  2. Mesih İsa kadınla sohbet eder: İsa Mesih, kadının günlük ihtiyacı su bulmak olduğu için duruma uyan uygun bir sohbet başlatır. Ona, “Eğer sen Yüce Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.” der. (Yuhanna 4:10)
  3. Sorulan soruları cevaplarken seçici davranır: Hangi soruları cevaplayacağınızı iyi seçmelisiniz. İsa Mesih, Samiriyeli kadının “Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur.” sözünü duymazdan gelerek böyle yapmıştır. Tapınma yeriyle ilgili sorusuna yanıt verirken tartışmalı olduğu için diğer sorusunu duymazdan gelmiştir. (Yuhanna 4:20)
  4. Gerçek ihtiyaca değinir: İsa Mesih, Samiriyeli kadınla eski kocaları ve özel hayatı hakkında konuşur. Bir yabancıyla ilk tanıştığınızda, “Mesih İsa’yı Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyor musunuz?” diye sormak yerine öncelikle samimi bir ilişki kurmalısınız. Sonrasında, uygun bir an olduğunda, İsa Mesih hakkında konuşabilirsiniz.
  5. Doğruyu söyler: Gücendirse de doğruyu söyleyin. Mesih İsa, Samiriyeli kadına şöyle der: “Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler’dendir.” (Yuhanna 4:22)
  6. Anlaşmak için ortak bir nokta bulur: İsa Mesih, Samiriyeli kadınla kısmen aynı fikirdedir. Rab’be tapınmanın yalnızca Yeruşalim’de ya da o dağda gerçekleşmediğini, çünkü Rab’bin bir Ruh olduğunu ve O’na tapınanların Ruh’a ve gerçeğe tapınmaları gerektiğini ifade eder.
  7. Konuşmanın amacına odaklanır: Konuşmanın yoldan çıkmasına izin vermeyin. İsa Mesih “Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.” dediğinde, Samiriyeli kadın sohbeti öğretisel bir tartışmaya dönüştürmeye çalışır. Ancak İsa Mesih bunun olmasına izin vermez.
  8. Kutsal Ruh’un yönlendirmesine duyarlıdır: Müjde’yi paylaştığınız kişinin yaşamında Kutsal Ruh’un çalışmasına hassasiyet gösterin. Rakamlarla değil, insanlarla ilgilendiğinizi unutmayın. Kişinin hayatındaki gerçek ihtiyacı ortaya çıkarmaya çalışın. Ardından, bu ihtiyaç aracılığıyla Mesih’in sevgisiyle ilgili Rab’bin Sözlerini paylaşın.

Bu derslerin başkalarına müjdeleme yaparken size yardımcı olması için dua ediyoruz.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top