Nasıl Fark Yaratabilirsiniz?

Bu bölümde, ruhsal bir hareketin nasıl başlatılacağına odaklanarak çevremizdekilerin yaşamlarında nasıl temel bir fark yaratabileceğimizi konuşacağız.

İmanlılar olarak bizden Yüce Rab, bir hizmete katılmamızı değil, ruhsal bir hareket başlatmamızı istemiştir. Bir hizmete katılmak bir şeyken, nesilden nesile aktarılan ve devam eden gerçek bir ruhsal hareketin parçası olmak bambaşka bir şeydir.

Ruhsal Hareketin Tanımı:

Yaşamak için ortak bir amacı olan, Kutsal Ruh’un gücünden yararlanan, kendilerini Rab’be adamış bir grup imanlı bu Büyük Görevi yerine getirmelidir.

Selanikliler’e yazdığı ilk Mektub’unda Pavlus, ruhsal bir hareket başlatmanın Kutsal Kitap’taki temelini şöyle anlatır:

“5 Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh’la ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz. 6 Siz de büyük sıkıntılara karşın, Kutsal Ruh’un verdiği sevinçle Rab sözünü kabul ederek bizi ve Rab’bi örnek aldınız. 7 Böylece Makedonya ve Ahaya’daki bütün imanlılara örnek oldunuz. 8 Rab’bin sözü sizden yayıldı. Yüce Tanrı’ya imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya’ya değil, her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı.” (1. Selanikliler 1:5-8)

Yukarıdaki bölümde, ruhsal hareket başlatmanın dört temel noktası listelenmiştir:

 1. Kendini adamış ve özverili (6 ve 7)
 2. Kutsal Ruh liderliğinde (5 ve 6)
 3. Ortak hedef
 4. Üretmek ve değişmek (8)

Ruhsal Bir Hareket Başlatmanın İlkeleri:

 1. Bir grup dua hareketi başlatmak
 2. Aktif müjdeleme yapmak
 3. Olgun meyveleri seçmek
 4. Çoğalan öğrenciler yetiştirmek
 5. Dürüst bir görüş geliştirmek
 6. Güvenilirliği sağlamak
 7. Liderler aramak

Sizin için duamız, hayatınızda Rab’bin amacını yerine getirmek için nesilden nesile aktarılan ve devam eden ruhsal bir hareketin başlatılmasının bir parçası olabilmenizdir.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top