Nasıl Dua Edebilirim?

“Rab’le Olan Kişisel İlişkimde Ruhsal Olarak Nasıl Gelişebilirim?” serisinin üçüncü bölümünde dua hakkında konuşacağız. 

İmanla edilen dua, insanın Rab’bi ​​memnun etmek için yerine getirdiği bir görev veya yükümlülük değildir. Tekrarlanan ezberlenmiş kelimelerin okunması da değildir. Dua etmek, yüreğin derinliklerinden Rab’le konuşmak ve O’nunla iletişim kurmaktır.

Bir dua şunları içerir: 

1. Şükretmek

Rab ile sohbet etmeye şükranla başlamak çok güzel olabilir. Şükretmek inancın göstergesidir. Size bahşettiği tüm somut nimetler için Tanrı’ya şükürler olsun! Bedeniniz, sağlığınız ve hayatta zevk aldığınız her şey için O’na şükredin. Daha önce O’na teşekkür etmediğiniz şeyler için de O’na teşekkür edin.

2. Övgüler sunmak

Övgüler sunarken Rab’bin özelliklerine odaklanırız, ihtişamına, kuvvetine, sınırsız gücüne ve cömert hediyelerine övgüler sunarız.

Övgü asla koşullara bağlı değildir. Pavlus ve Silas hapiste dua edip Rab’be şükredebiliyorsa, siz de her koşulda, zor koşullarda bile Rab’bi ​​yüceltebilirsiniz.

3. Af dilemek

Dua ederek, Tanrı’dan af dilerseniz, Kutsal Kitap’ın bize 1. Yuhanna’da söylediği gibi günahlarınız affedilecektir, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” (1. Yuhanna 1:9

Dua ederken, Rab’bin Duasında söylediğimiz gibi başkalarını da affederiz, “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.” (Matta 6:12

Burada önemli bir soru ortaya çıkar, “Başkalarını affedebilir miyim?” Kutsal Yazılar bizi şöyle der, “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.” (Matta 6:14)

Gerçek bağışlama ve tövbe şu temellerden oluşur:

A. Anlaşmak

Yapmış olduğunuz eylemlerin günah olduğu konusunda Tanrı’yla hemfikir olmak, anlaşmak. Yapılan eylemleri olduğu gibi, günah olarak kabul etmelisiniz. 

B. Şükretmek

Rab’be imanla şükretmek. İsa Mesih çarmıhta geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm günahlarınızın bedelini ödemiştir. Bu nedenle O’na şükretmelisiniz. 

C. Tövbe etmek

Tövbe etmek yön değiştirmektir. Eskiden öyleydim ama şimdi böyleyim, artık öyle değilim diyebilmek ve tam tersi yöne gitmek demektir. Tövbe edip bir daha aynı şeyi tekrarlamamalısınız. 

D. Başkaları için dua etmek

Başkalarının maddiyatla, sağlıkla veya ilişkileriyle ilgili ihtiyaçlarını, sıkıntılarını düşünerek onlar için dua etmelisiniz.

E. Kendin için dua etmek

Kendiniz için dua etmek kişisel ihtiyaçlarınız için dua edip onları Rab’bin önüne koymak anlamına gelir.

Yukarıdakiler, her duanın olası ana bileşenlerinin bir özetidir.

Uygulama :

Dua ettiğinizde, itiraf etmediğiniz tüm günahlarınızın bir listesini yapın. Rab’be güvenerek imanla şükredin. Çünkü O, çarmıha gerilerek tüm günahlarınızı bağışladı. Bu günahlardan tövbe edin ve söz veren Rab’bin sadakatine güvenin.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top