Kutsal Ruh’la Dolu Hayat

Sıfır sayısının değerini hiç düşündünüz mü? Yanına yirmi sıfır daha ekleseniz bile tek başına bir değeri yoktur. Ancak bu sıfırların soluna bir rakkamını eklediğinizde değeri anında artar, hem de çok!

Benzer şekilde, Kutsal Ruh’un gücü olmadan hiçbir değerimiz yoktur. İsa Mesih öğrencilerine Elçilerin İşleri bölümünde şu sözü verir,

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (Elçilerin İşleri 1:8)

O halde Kutsal Ruh kimdir?

Kutsal Ruh, Rab’bin Ruhu’dur. O ne bir şey ne bir fikir ne bir enerji ne de bir güçtür. Aksine O, Baba ve Oğul’a eş olan Rab’bin üç şahsından biridir.

Kutsal Ruh’un işi nedir?

1. Günahkârlar yaşamında: Kutsal Ruh, günah, doğruluk ve yargıyı açığa çıkarır.

2. İmanlıların yaşamında: Kutsal Ruh imanlılara Rab’bin isteğini yapmada ve Rab’bi yüceltmede yardımcı olur. Kutsal Kitap şöyle diyor, “O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek.” (Yuhanna 16:14) Kutsal Ruh bize yazılanları öğretmek, onları anlamamızı sağlamak ve bize onları hatırlatmak için gelmiştir.

Kutsal Ruh ile dost olmakla ne kastedilmektedir?

Öncelikle, Rab’bin Ruhu, nitelikleri ve işleriyle dolu olmak ve yaşamlarımızı O’nun liderliğine teslim etmek demektir. Pavlus şöyle der, “Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.” (Galatyalılar 2:20) Kutsal Ruh’la dolmak Rab’bin bir buyruğu ve vaadidir. Kutsal Yazılar şöyle der, “Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun.” (Efesliler 5:18) Bu nedenle Kutsal Ruh’la dolu olmak bir buyruktur.

Kutsal Ruh’la dolu olmak aynı zamanda bir vaattir. Kutsal Yazılar şöyle der, “Rab’bin önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” (1. Yuhanna 5:14-15)

Rab’den sizi Kutsal Ruh’la doldurmasını tüm yüreğinizle isteyebilirsiniz. Rab vaat ettiği gibi bunu yapacaktır. Kutsal Ruh’la doldurulmayı istememiz Rab’bin yaşamlarımız için olan iyi, hoşnut edici ve mükemmel dileğiyle uyumlu hale gelmesini sağlar.

Son olarak, Kutsal Ruh’la dolmayı aramak, gücü kendi çıkarlarımıza hizmet etmek veya gösteriş yapmak için kullanmak anlamına gelmez. Bunun yerine, Kutsal Ruh’un sahip olduğu ve O’nun yüceltilebilmesi için Rab’bin işlerini bizde gösterebileceği, kendimizin ve yaşamlarımızın yönlerine atıfta bulunur.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top