Hayatın Amacı Nedir?

Bu ders, her imanlının Rab’bin Krallığında çoğalan, çalışan, diğer insanları etkileyen, aktif bir öğrenci ve hizmetkâr olmasına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu dersimizde “Yaşamın Amacı” hakkında konuşacağız. Ama önce gelin “çoğalan öğrencinin” ne olduğunu tanımlayalım.

Çoğalan öğrenci, başka insanları kazanma, donatma ve öğrenci yetiştirme arzusuyla; İsa Mesih’in sevgisini paylaşan inanlılara denir. Birçok insan hayat amacı olmadan yaşar. Bizler de bu ülkede büyüyen çocuklar olarak belli bir amaç uğruna yaşamak üzere yetiştirilmedik.

Daha önce duymuşsunuzdur: “Hayatta uğruna yaşayacak bir hedefiniz yoksa, sonunda başkalarının hedeflerini gerçekleştirmek için yaşarsınız.”Bir amaç için yaşamak hayati önem taşır. Hedef belirleme söz konusu olduğunda, stratejik şekilde hedefler belirlemeniz sizin için daha faydalı olur.

Hedefiniz: (SMART Metodu)

S– Spesifik

M– Ölçülebilir

A– Ulaşılabilir

R– İlgili

T– Zaman tabanlı

Varlığımızın amacı:

Elçi Pavlus Kutsal Kitap’ta şöyle der: “Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor.” (2. Timoteos 4:7, 8)

Hayatta çok çalışmak iyidir ama daha değerli olan, Egemen Rab’bin hayatlarınıza dair amacını anlamaktır. Bazı insanlar hayatlarını para kazanmak için yaşarken, bazıları mal mülk biriktirmek veya şöhret sahibi olmak için yaşar. Ama İsa Mesih’e inanan imanlıların daha yüce bir hedefi vardır. Bu hedef, yaşamlarımızda Yüce Tanrı’yı ​​yüceltmek ve Rab’bin bizim için ne kadar büyük işler yaptığını, bize nasıl merhamet ettiğini başkalarıyla paylaşan, İsa Mesih’in sadık öğrencileri olmaktır.

Etrafınızdakilere hizmet etmek için bir hedef belirlemeyi hiç denediniz mi? Bunu yaparsanız, başkaları için kendinizden vazgeçerken derin bir sevinç yaşarsınız. İsa Mesih, O’na itaat etmemiz için ölüme, hatta çarmıhtaki ölüme bile Kendisini feda ederek bize nihai örnek olmuştur.

Çevremizdeki insanlar amaçsız ve vizyonsuz bir şekilde hayatlarında kaybolmuşlardır. Gidecekleri bir yön olmadan hayatlarını yaşarlar. Farklı ihtiyaçları vardır ve yardım isterler.

Başkaları için kendinizden vazgeçmeye hazır mısınız?

Bir adım atın ve konfor alanınızdan dışarıya çıkın. İsa Mesih’e iman edenlerin çok azı herhangi bir bahane uydurmadan konfor alanından çıkmaya isteklidir.

Hedefiniz başkalarının kurtuluşuysa:

  1. Rab’le ortak çalışın
  2. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayın
  3. Rab’bin sizi kullanmasına izin verin
  4. Güvenilir bir hizmetkâr olduğunuzu kanıtlayın

Hayatta hiçbir amaç, O’nun amaçlarını gerçekleştirmek için Rab’le ortak olmaktan ve başkaları için kendinden vazgeçmekten daha büyük veya daha önemli değildir. İsa Mesih yeryüzüne indiğinde net bir hedefi vardı: “…Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10). Kutsal Kitap şöyle diyor, “Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” (Luka 19:10).

Uygulama:

Her hafta arkadaşlarınızdan, meslektaşlarınızdan veya akrabalarınızdan iki kişiyle imanınızı paylaşın. Bu hedefi hayatınızın geri kalanı için kısa vadeli haftalık bir hedef olarak belirleyin. Başkalarına hizmet ederken büyük bir sevinç yaşayacaksınız.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top