Bir Öğrencinin Büyümesine Nasıl Yardımcı Olursunuz?

İlk olarak, çoğalan öğrencinin kim olduğunu birlikte hatırlayalım.

Çoğalan Öğrenci:

Kazanma, bina etme ve öğrenci yetiştirme arzusuyla İsa Mesih’in sevgisini başkalarıyla paylaşan inanlıdır, yeni öğrenciler de sırayla başkalarını bulur ve onlara öğretir.

Bu derste, birkaç önemli konuyu tartışacağız:

– Müjdeleme yapmak, öğrenci yetiştirmenin ilk adımıdır.

– Sonrasında takipte kalmak, yeni imanlıların İsa Mesih’te büyümelerine yardım ettiğimiz ikinci adımdır.

Yeni İmanlıların Büyümesine Yardımcı Olmanın Adımları:

  1. Onlara kurtuluşları konusunda güvence verin:

Kutsal Kitap şöyle diyor, “Tanıklık da şudur: Yüce Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Rab Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Rab Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.” (1. Yuhanna 5:11-12).

  1. Onlar için dua edin:

Mesih İsa’nın çarmıha gerilmeden önce Petrus’a inancını kaybetmemesi için dua ederken yapmış olduğu gibi onlar için dua edin.

  1. Onları ziyaret edin:

Öğrencilerle kişisel bir ilişki kurun ve büyük bir ailenin yeni üyeleri gibi hissetmelerini sağlamak için onlarla biraz zaman geçirin. Kutsal Kitap şöyle diyor: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Rab’bin çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12).

  1. Onlara uygun ruhani gıdayı sağlayın:

Yeni imanlıların sabahın erken saatlerinde dua eden Rab İsa Mesih’le olan ilişkilerinde ve yolculuklarında her gün gelişmeye ihtiyaçları vardır: “Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa Mesih kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.” (Markos 1:35).

Onları her gün Rab’le baş başa vakit geçirmeye teşvik edin. Rab’le geçirilen vakit şunları içermelidir:

– Hamdetmek ve övgüler sunmak

– Günahları itiraf etmek

– Kendileri ve başkaları için dua etmek

– Kutsal Kitab’ı okumak

  1. Onlara sevgi ve empati ile kanat gerin:

Gerçek bir sevgi ortamı yaratın. Hissettiklerini ifade etmelerine ve sizi kardeşleri olarak görmelerine izin verin.

  1. Kabul gördükleri bir ortam sağlayın:

Onları kınamayın veya reddetmeyin, çünkü düşerlerse, Rab’bin lütfuyla tekrar ayağa kalkarlar.

Son olarak, duanız şu olsun: “Rab’bim, bana insanlara değer vermeyi ve senin yaptığın gibi onlar için dua etmeyi öğret. Etrafımdakilerin yükünü taşımamı ve seninle olan hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde büyümelerine yardım etmemi sağla. Âmin”.

Eğer sorularınız varsa size yardımcı olmak isteriz ,

Sevgiyle.

Scroll to Top