Bak – Keşfet – Sor

Kutsal Kitap’ın; Tanrı, İsa Mesih ve Kutsal Ruh hakkındaki daha derin bilgilerini ve aynı zamanda sana neler sunduğunu, seninle nasıl bir ilişki kurmayı arzuladığını keşfetmeye hazır mısın?

Popüler Kurslarımız

Bedelsiz

İleri Ruhsal Gerçekler Kursu

Sonsuz, kişisel bir Tanrı’nın var olduğu gerçeğine ve bu gerçeğe güvenle inanmamızı sağlayacak yeterli kanıt olduğuna inanıyoruz. Tanrı’nın varlığı bizim için özellikle önemlidir, çünkü biz O’nun benzerliğinde yaratıldık. Bu benzerlik bize sevgi dolu ilişkiler kurabilme kapasitesi sağlar.

Bedelsiz

Ruhsal Gerçekler Kursu

Gerçeği bilmek ve gerçeğin bir temsili olmak, doğal olarak bu gerçeği yaşamaya yol açar. Mesih İsa’nın öğrencisi Yuhanna şöyle dedi: “Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz” (1. Yuhanna 3:18-19).

Bedelsiz

İleri Ruhsal Çoğalma Kursu

Mentorluk, yeni imanlıların çoğalan öğrenciler olmalarına yardım eder ve onların da başkalarına mentorluk edebilecek birer lider olmalarına olanak sağlar. İsa Mesih’le ilişki kurmak, yeni bir imanlının İsa Mesih’te olgunlaşmasına yardım etmenin tek yoludur

Bedelsiz

Ruhsal Gelişim Kursu

İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş tamamen Tanrı’nın armağanıdır, imanla bir kez kabul edilir ve Tanrı’yla sonsuza kadar sürecek bir ilişkiye başlarız. Mesihle ilişkimiz kişisel kutsallığa, iman derecelerine, fedakarlıklara, iyi işlere ya da dindarlığa bağlı değildir.

Bedelsiz

Ruhsal Çoğalma Kursu

Pavlus, Timoteos’a yazdığı mektupta, ruhsal çoğalma rehberini açıklar ve şöyle der, “Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.” 2. Timoteos 2:1-2

Kursların Faydaları

Sabit Bir Ortama Bağlılık Yok!

Vaktinizin çoğunu yolda toplu taşımalarda boşa harcamak yerine, iman hayatınızı daha verimli kılacak ruhsal keşif kursları sizin için iyi bir öğrenim alternatifi olacaktır.

Tekrar Yapabilme Fırsatı

Çok acil bir işiniz çıkıp masa başından ayrılmanız gerektiğinde online ruhsal keşif kursları buna fırsat tanıyor. Sonra dersinizi tekrar en başından takip edebilirsiniz.

Rab ile Kişisel İlişki Kurabilme Fırsatı

Sizi, O’nu kişisel olarak tanımanız için yaratmıştır. Kalbinizdeki özlemi gidermek, sizin yaşamınızın temeli olmak istiyor. Bunun için yaşamınızda HARİKA bir planı var.

Rab’bin Topluluğuna Dahil Olabilme

Sevgi, bağışlama, alçakgönüllülük gibi anlamlı kelimelerle ilgili birçok şey öğrenebiliriz; ama bunları diğer imanlılarla Rabbin topluluğunda deneyim edebilme fırsatı sağlar.

Keşfedenlerin Mutlu Hikayeleri

Scroll to Top